Lechtivé

Vztah muže a ženy je krásný a veselých příhod o něm je také dost.

Cesta na vrchol

Hodnocení uživatelů:  / 1

Svěřuje se krocan býkovi. "Moc bych si přál, abych měl tolik síly, že bych dokázal vyletět až na vršek toho stromu." 

"Možná bych měl pro tebe radu," říká býk. 

"Když budeš denně hrabat v mých výkalech a zobat z nich zrníčka, brzy se posílíš a pak to třeba dokážeš. 

Je v tom velká výživná hodnota." 

Po několika dnech této stravy krocan zjistil, že má dostatek síly vyletět na nejnižší větev. 

Po dalších několika dnech se mu podařilo dostat se výše a ještě výše, až nakonec doopravdy vyletěl až na vrcholek stromu. 

Krátce nato jej tam spatřil lovec a krocana sestřelil. 

Poučení: Občas se vám podaří dostat se na vrchol za hovno, ale pamatujte, že to hovno vás tam neudrží.

Neznalý duchovní

Hodnocení uživatelů:  / 0

Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. 

Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. 
Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na koleno. 

"Otče, pamatujete na žalm 129?", zeptala se s nevinným výrazem jeptiška. 

Duchovní ruku sundal. Ale po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. 

Jeptiška se znovu zeptala: "Otče, pamatujete na žalm 129?" 

"Promiňte sestro, opravdu nevím, co se se mnou dnes děje," mumlal duchovní. 

Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible. Nalistoval žalm  129 a čte: "Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí."

Přihlášení

Kdo je přihlášen