Náboženské

Náboženství a jeho uctívání, jeptišky a představení ....

Farář a autobusák

Hodnocení uživatelů:  / 1

Farář a autobusák přijdou společně k nebeské bráně.

Zaklepou, otevře jim svatý Petr, ukáže na autobusáka a povídá:

"Pojď dovnitř!"

Farář se jemně dotčeně ohrazuje:

"Nezlob se, svatý Petře, ale já jsem kněz. Sluha Boží.

Celý svůj život jsem zasvětil službě církvi a šírení Božího slova,a ty pustíš jeho jako prvního...?"

Petr ho sjede pohledem a říká:

"Tak poslouchej. Když ty jsi kázal, tak všichni chrněli!

Ale když on řídil, tak se modlili .!"

Nástrahy

Hodnocení uživatelů:  / 0

Jeptišky z jednoho kláštera se rozhodly, že se vypraví na cestu do Svaté země. Když se vrátily, dozvěděl se o jejich výpravě sám biskup a zavolal si k sobě matku představenou:  "Tak vyprávěj má dcero, jak probíhala vaše pouť." 

 "Byla to těžká, velmi těžká cesta, monsignore. Pán na nás seslal mnoho nástrah, ale všechny jsme je ve zdraví překonaly." 

"A jaké nástrahy máš na mysli?", ptá se biskup. 

"Ty nejtěžší, otče. Jen co jsme nalodily, námořníci se opili a hned první noc nás všechny znásilnili. Tedy až na sestru Angeliku." 

"Ó, můj Bože", křižuje se biskup. 

"A to není všechno, po několika dnech naši loď přepadli piráti, námořníky pozabíjeli, to je určitě Pán tak potrestal za jejich hříchy. A nás všechny znásilnili. Tedy kromě sestry Angeliky." 

"Ach, Mon Dieu!", povzdychne si biskup. 

"Ale to ještě není všechno. Hned další den přišla hrozná bouře a ta nás zahnala k pobřeží Afriky, kde loď ztroskotala. Všichni námořníci zahynuli ve vlnách - i je pán ztrestal za jejich hříchy - ale my se všechny zachránily. 

Tři dny jsme putovaly pouští, až jsme narazily na tlupu kočovných beduínů. A ti nás všechny znásilnili." 

Všechny?" ptá se biskup. 

"Kromě sestry Angeliky," odpoví matka představená. 

"Promiň dcero, že se tě vyptávám na tak hrozné zážitky, ale jak to, že dcera Angelika vždy zůstala uchráněna. 

To je tak ošklivá?" 

To ne, monsignore, ale ona nechtěla..."

Další články...

  1. Na nebi

Přihlášení

Kdo je přihlášen